برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 KhadamateMoshavereh fa

  • محل پروژه : مشهد- صحن آزادی حرم رضوی
  • مساحت زمین: 4300 مترمربع
  • نوع خدمات: مشاوره ژئوتکنیک پروژه احداث رواق آزادی و انتقال آرامستان حرم رضوی(ع) به عمق 22 متر
  • محل پروژه : تهران- ولیعصر، محمودیه
  • مساحت زمین: ۶۵۰۰ مترمربع
  • سطح پایدارسازی: ۱۴۰۰۰ مترمربع
  • عمق گود: ۴۰متر
  • نوع خدمات: مشاور طرح، برگزارکننده مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه
  • محل پروژه : کرمانشاه - سر پل ذهاب
  • نوع خدمات: مطالعه و بررسی گزینه های موجود در کنترل فرسایش شیروانی خاکی مشرف به کانال سد تنگ حمام، سر پل ذهاب